Toegang 

 Nieuws
 Foto's
 Competitie teams
 Training
 Activiteiten
 Over vereniging
 Bestuur en commissies


Belangrijke berichten
13 nov. Kampioenen
30 okt. Wintercompetitie 2017 - 2018
3 apr. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
18 maa. Openingstoernooi op 2 april
2 feb. ALV 2017
17 jan. Voorzitter gaat terug treden
14 maa. Betalen met KNLTB pas
2 jul. Inloggen website
Belangrijke KNLTB berichten
9 maa. Handig! Actueel baanoverzicht zonder inlog
DSC07508.jpg
DSC07507.jpg
DSC07505.jpg
Meest recente foto's
IVA
 Louis Overboom  Algemeen  223x gelezen

Instructie Veilig Alcohol schenken

Rotterdam, 13 mei 2017


Geacht lid van tennisvereniging PhARO,

Als je de bardiensten niet hebt afgekocht en je bent 18 jaar of ouder dan doe je een aantal bardiensten per jaar voor TV-PhARO. Door jouw inzet kunnen mensen na het sporten gezellig met elkaar genieten van een drankje en een hapje. Heel belangrijk vrijwilligerswerk!

Het schenken van alcohol brengt echter ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen in de sportkantine. Daarnaast moeten we alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen. Ook is hygienisch werken van belang.

In de Drank- en Horecawet is onder meer verplicht gesteld dat op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken minimaal 1 gekwalificeerde barvrijwilliger aanwezig is.

Deze moet:

·         een instructie verantwoord alcohol schenken hebben gehad;

·         de bijbehorende test met succes hebben uitgevoerd ;

·         als zodanig geregistreerd staan;

·         op een lijst staan die achter de bar aanwezig is.

Dit houdt automatisch in dat leden die bardiensten draaien aan deze eisen moeten voldoen.

Het bestuur streeft ernaar dat met ingang van komend jaar alle leden die bardiensten draaien een IVA-certificaat hebben.

Je kunt dit IVA-certificaat online behalen op de website van NOC-NSF https://www.nocnsf.nl/iva

De test neemt ca. een half uur in beslag en is niet al te moeilijk.

De teksten en filmpjes op de website stellen je in staat om straks op een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken in onze kantine. Wanneer je de teksten en filmpjes hebt gezien en gelezen ben je in staat om de test te maken waarmee je een gekwalificeerde barvrijwilliger wordt en je bardienst mag draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken.

Het certificaat wordt automatisch naar de vereniging gezonden als je bij het email-adres van de barverantwoordelijke o.nuijten@ziggo.nl invult.

Wil je zo vriendelijk zijn om dit te doen voor december 2017. Heb je dan nog geen IVA-certificaat behaald dan houdt dit automatisch in dat je de bardiensten voor 2018 moet afkopen.

We wensen je veel succes bij het maken van de test en veel plezier bij het draaien van de bardiensten!


Met vriendelijke groet,

Het bestuur

dinsdag 16 mei 2017, 10:56 uur 1 reactie (reageer)
Najaarscompetitie 2017
 Louis Overboom  Activiteiten  236x gelezen

Meedoen aan de Najaarscompetitie 2017?

Bekijk de verschillende mogelijke competities via de download hieronder


Download bestanden
Inschrijfmogelijkheden Najaarscompetitie 2017 221 KB (273x opgehaald)
dinsdag 25 april 2017, 15:38 uur 1 reactie (reageer)
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 Louis Overboom  Algemeen  400x gelezen

TV PhARO krijgt al jaren een bijdrage Jeugdsport van Rotterdam Sportsupport. Dit jaar zijn de eisen om daarvoor in aanmerking te komen verscherpt. Alle vrijwilligers die met jeugdleden werken moeten binnenkort in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). In het kader van de procedure om dat te regelen voor PhARO publiceren we onderstaande tekst omtrent gedragsregels.

 GEDRAGSREGELS SEKSUELE INTIMIDATIE

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen

maandag 3 april 2017, 11:49 uur 0 reacties (reageer)
Aanvangstijden Pasjesochtenden
 Louis Overboom  Activiteiten  268x gelezen

De Pasjesochtend op MAANDAG begint om 9.30 uur

Op VRIJDAG begint de Pasjesochtend om 9.00 uur. Er worden drie ronden van 45 minuten gespeeld. Om 9.45 kan er ingedraaid worden.

vrijdag 24 maart 2017, 17:01 uur 0 reacties (reageer)


Openingstoernooi op 2 april
 Louis Overboom  Activiteiten  650x gelezen

Op zondag 2 april wordt ons jaarlijkse Openingstoernooi gespeeld. Er worden 7 ronden van 45 minuten gespeeld

We starten om 10.30 uur op 4 banen aangezien er ook voor de world tour wordt gespeeld door de (jongste) jeugd. Vanaf 12 uur spelen we op alle 7 banen. In principe speelt iedereen drie dubbels. Wil je 2 of 4 keer spelen, geef dat dan aan bij je inschrijving.

Op 2 april staat ook Ajax - Feijenoord op het programma. Je kunt daarom aangeven tot 14.15 mee te willen doen en daarna in de kantine de wedstrijd bekijken. 

Inschrijving is mogelijk voor alle leden van 14 jaar en ouder; dus zowel junioren, dagleden als fulltime leden. 

Inschrijven kan door het sturen van een mail naar activiteiten@tvpharo.nl  

De kosten bedragen €7,50 en er wordt een lunch geserveerd (door Riek en Sonja) 

Klik op LEES MEER om te zien of jouw naam al bij de deelnemers staat 

zaterdag 18 maart 2017, 13:01 uur 1 reactie (reageer)
Banen slepen
 Louis Overboom  Algemeen  233x gelezen
De sleepnetten hangen weer bij de banen Iedereen is vanaf heden weer VERPLICHT na het spelen de baan te slepen. 
zaterdag 18 maart 2017, 12:59 uur 0 reacties (reageer)
Voucher Tennis Only
 Louis Overboom  Algemeen  328x gelezen
In het kader van de samenwerking tussen TV PhARO en TennisOnly, biedt TennisOnly alle leden van PhARO een cadeaubon aan ter waarde van €7,50. De bon is te downloaden via onderstaande download  en tot 31 mei 2017 inwisselbaar.

Download bestanden
Voucher Tennis Only 234 KB (338x opgehaald)
woensdag 1 maart 2017, 12:38 uur 0 reacties (reageer)
Notulen ALV 2016
 Louis Overboom  Algemeen  333x gelezen

Bij de stukken voor de ALV 2017 van 23 februari waren abusievelijk de Notulen van de ALV van 2016 niet bijgevoegd.

Tijdens de ALV 2017 is afgesproken deze Notulen op de website te plaatsen. De Notulen zijn via onderstaande link te downloaden.


Download bestanden
Notulen ALV 2016 62 KB (256x opgehaald)
vrijdag 24 februari 2017, 13:21 uur 2 reacties (reageer)
Bardiensten 2017
 Louis Overboom  Algemeen  409x gelezen

Vanaf zaterdag 4 maart kan er via de site ingeschreven worden voor de bardiensten van 2017.

Op maandag 27 februari en vrijdag 3 maart is Louis tussen 11 en 12 uur aanwezig in de kantine om dagleden in de gelegenheid te stellen hun bardiensten (met hem) te plannen.

Vanaf 15 maart worden leden die niet ingeschreven hebben voor de bardiensten, door de  barcie ingedeeld.

Voor meer informatie zie de bardiensten brief die hieronder te downloaden is.

Verzoeken tot AFKOOP of Vrijstelling moeten voor 15 maart zijn ingediend. Dit kan via onderstaand formulier.  

 


Download bestanden
Bardiensten brief 2017 55 KB (456x opgehaald)
Formulier AFKOOP of Vrijstelling bardiensten 2017 50 KB (310x opgehaald)
maandag 20 februari 2017, 12:23 uur 7 reacties (reageer)
Wintercompetitie 2016 -2017
 Louis Overboom  Activiteiten  326x gelezen

Volg programma en uitslagen van de wintercompetitie via onderstaande link

 Toernooi

donderdag 2 februari 2017, 20:27 uur 0 reacties (reageer)
1 2 3 4
 Nieuws 
Alle berichten

Nieuws per onderwerp:
 Activiteiten
 Algemeen
 Ladder 2014
 KNLTB

Nieuws op datum:
Nieuws via RSS:
xml Nieuws
xml Reacties
Meer over RSS...


 Activiteiten 
 Competitie teams 
Senioren
 Donderdag Gemengd
 Vrijdag Dames
 Vrijdag Gemengd
 Vrijdag Heren
 Zaterdag Dames
 Zaterdag Gemengd
 Zaterdag Heren
 Zondag Heren

Junioren
 Zondag Meisjes
 Zondag Gemengd
 Zondag Jongens